სიახლეები

კრედო ბანკის განახლებული მომსახურების ტარიფები

2018-04-03

2018 წლის 3 მაისიდან იცვლება ბანკის სერვისცენტრებში ანგარიშიდან თანხის გატანის საკომისიო:

•ლარში: თანხის 0,2%, მინიმუმ 20 თეთრი 

•უცხოურ ვალუტაში: თანხის 0.6%, მინიმუმ 50 თეთრი

ლიმიტს ზემოთ თანხის გატანაზე სავალდებულო ხდება წინასწარი გაფრთხილება მაქსიმუმ 3 საბანკო დღით ადრე

•მაღალმთიანი სერვისცენტრებისთვის ლიმიტი შეადგენს 50 ათას ლარს (ან უცხოური ვალუტის ექვივალენტი)

•დანარჩენი სერვისცენტრებისთვის ლიმიტი შეადგენს 100 ათას ლარს (ან უცხოური ვალუტის ექვივალენტი)