ევო ბარათი


უკვე შეგიძლიათ ისარგებლოთ კრედო ბანკის ევო ბარათით. მასთერქარდის სადებეტო ბარათის მიღება შეგიძლიათ ჩვენს ნებისმიერ სერვისცენტრში.

MasterCard Standard სადებეტო ბარათი

ბარათის ვალუტა

GEL / USD / EUR

მომსახურების საკომისიო

ძირითადი ბარათის მომსახურების საკომისიო ერთჯერადი

30 GEL

ბარათის აღდგენა (დაკარგვის, დაზიანების ან პინ კოდის დავიწყების შემთხვევაში)

20 GEL

ბარათის მოქმედების ვადა

3 წელი

განაღდების დღიური ლიმიტები

კრედო ბანკის სერვისცენტრებში

ულიმიტო

UFC-ს ქსელში ჩართული პარტნიორი ბანკების ბანკომატებში

2500 GEL (ან ექვივალენტი სხვა ვალუტაში)

UFC-ს ქსელში ჩართული პარტნიორი ბანკების სერვისცენტრებში

5000 GEL (ან ექვივალენტი სხვა ვალუტაში)

სხვა ბანკების ბანკომატებში

1500 GEL (ან ექვივალენტი სხვა ვალუტაში)

სხვა ბანკების სერვისცენტრებში

2000 GEL (ან ექვივალენტი სხვა ვალუტაში)

ბარათის სტოპ სიაში ჩასმა (დაბლოკვა)

ადგილობრივ სტოპ სიაში

უფასო

საერთაშორისო სტოპ სიაში

50 USD (კვირაში, თითო რეგიონზე)

ანგარიშწორების საკომისიო სავაჭრო და მომსახურების ობიექტებში

საერთაშორისო ობიეტებში

0%

ადგილობრივ ობიექტებში

0%

ინტერნეტში

0%

თანხის განაღდების საკომისიო

კრედო ბანკის სერვისცენტრებში (ბარათით ოპერაციის შესრულების შემთხვევაში)

0.6% მინიმუმ 0.5 GEL

სხვა ბანკის სერვისცენტრებში

3% მინიმუმ 8 GEL / 4 USD / 4 EUR

UFC-ს ქსელში ჩართული პარტნიორი ბანკების ბანკომატებში

0.5% მინიმუმ 0.5 GEL

სხვა ბანკების ბანკომატებში

2% მინიმუმ 6 GEL / 3 USD / 3 EUR