TPL - მესამე პირის პასუხისმგებლობის დაზღვევა

შეიძინეთ ალდაგის მესამე პირის პასუხისმგებლობის დაზღვევა კრედო ბანკის ნებისმიერ სერვისცენტრში. დააზღვიეთ ავტომფლობელის მიერ მესამე პირის ჯანმრთელობისთვის ან  ქონების დაზიანებით გამოწვეული ხარჯები კრედო ბანკის განვადებით და იცხოვრეთ მშვიდად მთელი წლის განმავლობაში:

• განვადების თანხა - თვეში 6 ლარიდან;
• განვადების ვადა - 7 ან 12 თვით;
• ხელმისაწვდომია „კრედო ბანკის“ ყველა სერვისცენტრში;

 

მესამე პირის პასუხისმგებლობის დაზღვევის პოლისის პირობების გასაგებად დაგვიკავშირიდით ნომერზე 0322424242 ან გვეწვიეთ ნებისმიერ სერვისცენტრში