ჩვენ შესახებ

ჩვენი ძირითადი ფასეულობები

ჯანსაღი სამუშაო გარემოს, ბიზნეს პროცესებისა და სამსახურეობრივი ურთიერთობების დარეგულირებას ხელს უწყობს კომპანიის ძირითადი ფასეულობები. ღირებულებები არის ორგანიზაციული ქცევის ფუნდამენტური საფუძველი. ეს ის პრინციპებია, რაც ყოველდღიურ საქმიანობაში აისახება. 

გუნდურობა

მე მჯერა, რომ საუკეთესო შედეგი მიიღწევა გუნდური მუშაობით. გუნდურობა ჩვენი სიძლიერეა.

ურთიერთპატივისცემა

მე პატივს ვცემ კოლეგებს, მომხმარებლებს, პარტნიორებსა და საზოგადოებას.

ერთგულება

მე ერთგული ვარ საერთო საქმის მიმართ.

პასუხისმგებლობა

მე პირნათლად ვასრულებ სამსახურებრივ მოვალეობებს.

შედეგიანობა

მე ყოველ ქმედებას ჩვენი საერთო მიზნების მიღწევისკენ მივმართავ.

სტაბილურობა

მე ჩემი წვლილი შემაქვს სტაბილური მომავლის შექმნაში ჩვენთვის და ჩვენი მომხმარებლებისათვის.

შესაძლებლობა

მე მჯერა, რომ ჩვენ ვქმნით შესაძლებლობებს.