სიახლეები

ფულადი გზავნილების აქცია

2017-01-13

გაანაღდეთ თუნდაც ერთი ფულადი გზავნილი კრედოში და გახდით ფულადი გზავნილების აქციის მონაწილე

- 1 საერთაშორისო გზავნილის განაღდების/გაგზავნის შემთხვევაში, ისარგებლეთ კრედოში ნებისმიერი სასესხო პროდუქტით და სესხის მომსახურების საკომისიოს დააკლდება გზავნილის 2%

- 2 საერთაშორისო გზავნილის განაღდების/გაგზავნის შემთხვევაში, ისარგებლეთ კრედოში ნებისმიერი სასესხო პროდუქტით და სესხის მომსახურების საკომისიოს დააკლდება პირველი გზავნილის თანხის 2% + მეორე გზავნილის თანხის 1%

- 3 საერთაშორისო გზავნილის განაღდების/გაგზავნის შემთხვევაში, ისარგებლეთ კრედოში ნებისმიერი სასესხო პროდუქტით და სესხის მომსახურების საკომისიოს დააკლდება პირველი გზავნილის თანხის 2% + მეორე და მესამე გზავნილის ჯამური თანხის 1%

- 4 საერთაშორისო გზავნილის განაღდების/გაგზავნის შემთხვევაში, ისარგებლეთ კრედოში ნებისმიერი სასესხო პროდუქტით და სესხის მომსახურების საკომისიოს დააკლდება პირველი გზავნილის თანხის 2% + მეორე, მესამე და მეოთხე გზავნილის ჯამური თანხის 1%

- 5 საერთაშორისო გზავნილის განაღდების/გაგზავნის შემთხვევაში, ისარგებლეთ კრედოში ნებისმიერი სასესხო პროდუქტით და სესხის მომსახურების საკომისიოს დააკლდება პირველი და მეხუთე გზავნილის ჯამური თანხის 2% + მეორე, მესამე და მეოთხე გზავნილის ჯამური თანხის 1%


აქცია მოქმედებს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ მომხმარებელმა გააგზავნა/გაანაღდა საერთაშორისო გზავნილი მინიმუმ 50 აშშ დოლარის, 50 ევროს, 100 ლარის ან 3000 რუბლის ოდენობით.

საქართველოს ტერიტორიაზე განხორციელებულ გზავნილებზე აქცია არ ვრცელდება

აქცია ძალაშია 2017 წლის 30 ივნისამდე

ონლაინ დახმარება