TPL - მესამე პირის პასუხისმგებლობის დაზღვევა

შეიძინეთ ალდაგის მესამე პირის პასუხისმგებლობის დაზღვევა კრედო ბანკის ნებისმიერ სერვისცენტრში. დააზღვიეთ ავტომფლობელის მიერ მესამე პირის ჯანმრთელობისათვის ზიანის მიყენებით ან მესამე პირის ქონების დაზიანებით გამოწვეული ხარჯები კრედო ბანკის განვადების საუკეთესო პირობებით და იცხოვრეთ მშვიდად მთელი წლის განმავლობაში:

• განვადების თანხა - თვეში 6 ლარიდან;
• განვადების ვადა - 7 ან 12 თვით;
• საშეღავათო პერიოდი - 2 თვემდე
• ხელმისაწვდომია „კრედო ბანკის“ ყველა სერვისცენტრში;

 

მესამე პირის პასუხისმგებლობის დაზღვევის პოლისის პირობების გასაგებად დაგვიკავშირიდით ნომერზე 0322424242 ან გვეწვიეთ ნებისმიერ სერვისცენტრში