ფინანსური მაჩვენებლები

კრედო ბანკის ფინანსური მაჩვენებლები და საოპერაციო შედეგები:

კრედო ბანკის კვარტალური ფინანსური მაჩვენებლები შეგიძლიათ იხილოთ საქართველოს ეროვნული ბანკის ოფიციალურ ვებ გვერდზე.