მეგობონუსი


თქვენ გეძლევათ შესაძლებლობა, გახდეთ თქვენი მეგობრის რეკომენდატორი, ურჩიოთ თქვენს მეგობარს ისარგებლოს ფინანსური მომსახურებით, ხოლო თქვენ დამატებით მიიღოთ მეგო ბონუსი.  

მათ, ვისაც ურჩევთ, რომ ისარგელობს კრედო ბანკის სესხით ან განვადებით უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ კრიტერიუმებს:

 • მინიმუმ 12 თვის განამვლობაში არ უსარგებლია კრედოს პროდუქტით ან განვადებით
 • არის მიკრო მცირე ბიზნესში დასაქმებული თანამშრომელი, ხელფასს იღებს ხელზე ან ერიცხება ბანკში
 • ეწევა სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობას ან მომავალში სურს ამ საქმიანობის დაწყება
 • აქვს მაღაზია, საცხობი, სახელოსნო, აქირავებს სატრანსპორტო საშუალებას, არის რეპეტიტორი კერძო მასწავლებელი ან სურს სხვა მსგავსი საქმიანობის დაწყება
 • აქვს ფულადი გზავნილები
 • აქირავებს ფართს ან ტურისტულ ინვენტარს
 • გამოიმუშავებს ზესახელფასო თანხას
 • აქვს პრემია ან ბონუსი
 • ხელფასს გამოიმუშავებს ყოველდღიურად

თუ სხვა საკრედიტო ორგანიზაციაში სარგებლობთ:

 • სამომხმარებლო ან ბიზნეს სესხით
 • იპოთეკით უზრუნველყოფილი სესხით
 • საკრედიტო ბარათით
 • ლომბარდით

გადმოიტანეთ თქვენი ფინანსური ვალდებულები კრედო ბანკში და მიიღეთ 30 % ფასდაკლება.