კარიერული წინსვლა და პროფესიული განვითარება

კრედო ბანკი თანამშრომლების განვითარებაზე ორიენტირებული ორგანიზაციაა. მეგობრული სამუშაო გარემო, მუშაობის სწრაფი ტემპი და შედეგებზე ორიენტაცია საშუალებას მოგცემთ მაქსიმალურად გამოამჟღავნოთ საკუთარი შესაძლებლობები. კრედო ბანკში დიდი ყურადღება ეთმობა შიდა კადრების დაწინაურებას. ჩვენთან შესაძლოა სოფლის კონსული ან სესხის ოფიცრის პრაქტიკანტი სერვისცენტრის მმართველი გახდეს. ჩვენ ვქმნით მაქსიმალურად ღია და გამჭვირვალე შიდა საკადრო პროცესებს, სადაც პროფესიული წინსვლა მხოლოდ ადამიანის პიროვნულ თვისებებსა და პროფესიონალიზმზეა დამოკიდებული.

კრედო ბანკი საქართველოში ერთ-ერთი ყველაზე სწრაფად მზარდი ორგანიზაციაა. თუმცა თქვენი თავისთვის თუ დაგისვამთ შეკითხვა „რატომ კრედო ბანკი?!“. გაგიციათ ამ კითხვაზე პასუხი? ამ კითხვას შეიძლება ბევრი პასუხი აქვს, მაგრამ მთავარი პასუხია ის, რომ კრედო ბანკი კარგი დამსაქმებელია!

ჩვენი ორგანიზაცია თანამშრომლებს სთავაზობს საქმიან და ამავედროულად სასიამოვნო სამუშაო  გარემოს, გუნდურ სულისკვეთებასა და ძლიერ კორპორატიულ სულს, პროფესიული განვითარებისა და თვითრეალიზაციის შესაძლებლობას. ის, რომ კრედო ბანკი კარგი დამსაქმებელია იქედანაც ჩანს,რომ ორგანიზაციას ჰყავს ძალიან ბევრი ლოიალური თანამშრომლები, რომლებიც უკვე 5,10,15 და 20 წელია მუშაობენ ჩვენთან.

გუნდური და სტაბილური გარემო, ერთმანეთისადმი პატივისცემა და შესაძლებლობები, რომელსაც კრედო ბანკი თავის თანამშრომლებს აძლევს - ეს ყველაფერი ჩვენს ორგანიზაციას იდეალურ დამსაქმებელად ხდის. აქ ყველა გამოცდილი თანამშრომელი მზადაა საკუთარი ცოდნა გაუზიაროს ახლად მოსულ თანამშრომელს და დაეხმაროს მას წინსვლასა და განვითარებაში. აქ ისმენენ და ითვალისწინებენ თანამშრომლების მოსაზრებებს და შენიშვნებს. აქ სტაბილური გარემოა.

კრედო ბანკს 7 ფასეულობიდან ერთ-ერთი ფასეულობა შესაძლებლობის შექმნაა. კრედო ბანკი მუდმივად ქმნის ახალ შესაძლებლობებს, რითაც თანამშრომლებს განვითარებისა და თვითრეალიზების  საშუალებას აძლევს. სწორედ ამიტომ, კრედო ბანკში იქმნება ახალი პოზიციები. აქ პრაქტიკანტები რეგიონალური მენეჯერები ხდებიან და დეპარტამენტის ასისტენტები-დეპარტამენტის ხელმძღვანელები. კრედო ბანკის მენეჯმენტის 80 % შიდა დაწინაურებული თანამშრომლებია.