სამსახურში აყვანის პროცესი

თუ თქვენ გსურთ შეურთდეთ კრედო ბანკის გუნდს, გთხოვთ, გაეცნოთ ქვემოთ მოცემულ პროცედურას: 

განაცხადის ფორმა
კომპანიაში არსებული ვაკანტური პოზიციით დაინტერეების შემთხვევაში ეწვიეთ ჩვენს ვებ გვერდს: WWW.CREDO.GE გადადით ვაკანსიების ჩამონათვალში და შეავსეთ განაცხადის ფორმა, ან შევსებული ფორმა მოიტანეთ კრედოს ოფისში.

ტესტირება

იმ შემთხვევაში, თუ თქვენ აკმაყოფილებთ კონკრეტულ ვაკანსიაზე არსებულ საკვალიფიკაციო მოთხოვნებს, თქვენ მიიღებთ სმს შეტყობინებას ტესტირების თარიღისა და დროის შესახებ. ყველა აპლიკანტი წერს ტესტს ზოგად უნარებში. გარკვეულ პოზიციებზე უნარების ტესტთან ერთად წარდება პროფესიული ტესტირებაც.

გასაუბრება

ტესტირებაში დამაკმაყოფილებელი ქულის მიღების შემთხვევაში, თქვენ გაივლით გასაუბრებას.


შედეგები
წარმატებულ კანდიდატებს ვუკავშირდებით გასაუბრებიდან ერთი კვირის განმავლობაში. შერჩევს ყველა ეტაპის წარმატებით გავლის შემთხვევაში სამუშაო პირობებზე მოლაპარაკება  მოხდება კომპანიის მენეჯმენტთან.


საკადრო რეზერვი
თუ თქვენ წარმატებით გაიარეთ ტესტირება და მოხვდით გასაუბრებაზე, თქვენი კვალიფიკაცია და უნარები შეესაბამება კრედო ბანკის მოთხოვნებს, თუმცა იმ ეტაპისთვის საჭირო არ არის კიდევ დამატებითი კადრები, თქვენ ავტომატურად ხვდებით საკადრო რეზერვში. ყველა დარეზერვებული აპლიკანტი მიიღებს სმს შეტყობინებას რეზერვში მოხვედრის თაობაზე. საჭიროების შემთხვევაში ხდება რეზერვის დასაქმება.

გისურვებთ წარმატებას.