სამუშაო გარემო

კრედო თანამშრომლების განვითარებაზე ორიენტირებული ორგანიზაციაა. მეგობრული სამუშაო გარემო, მუშაობის სწრაფი ტემპი და შედეგებზე ორიენტაცია საშუალებას მოგცემთ მაქსიმალურად გამოამჟღავნოთ საკუთარი შესაძლებლობები.კარიერული წინსვლა,შიდა კადრების დაწინაურება კომპანიის ერთ-ერთი პრიორიტეტული მიდგომაა კადრებისადმი.

კომპანია ქმნის  მაქსიმალურად ღია და გამჭვირვალე შიდა საკადრო პროცესებს.

 შრომისმოყვარე, მოტივირებული და განვითარებაზე ორიენტირებული ადამიანების ადგილი კომპანია კრედოში.

 კრედო გთავაზობთ:

  • პროფესიული განვითარებისა და თვითრეალიზაციის შესაძლებლობას
  • სასიამოვნო და ინოვაციებზე ორიენტირებულ სამუშაო გარემოს
  • საუკეთესო წამახალისებელ სქემებს
  • სტაბილურობას