ვაკანსიები
პრობლემური სესხის ოფიცერი სამეგრელოს რეგიონი (ზუგდიდი,ჩხოროწყუ,ხობი-ფოთი) 31 ოქტომბერი, 2018
პრობლემური სესხების ოფიცერი ქვემო იმერეთის რეგიონი (წყალტუბო,ვანი) 31 ოქტომბერი, 2018
მცირე და საშუალო ბიზნესის სესხის ოფიცერი - სტაჟიორი (მცირე და საშუალო სესხები) თბილისი 31 ოქტომბერი, 2018
უმცროსი სესხის ოფიცერი თბილისი 31 ოქტომბერი, 2018
პრობლემური სესხის ოფიცერი ბორჯომი 28 ოქტომბერი, 2018
პრობლემური სესხის ოფიცერი გორი 28 ოქტომბერი, 2018
მომსახურუების კონსულტანტის რეზერვი დედოფლისწყარო 28 ოქტომბერი, 2018
მცირე და საშუალო ბიზნესის სესხის ოფიცერი ახალციხე 28 ოქტომბერი, 2018
მცირე და საშუალო ბიზნესის სესხის ოფიცერი ბორჯომი 28 ოქტომბერი, 2018
მცირე და საშუალო ბიზნესის სესხის ოფიცერი ხაშური 28 ოქტომბერი, 2018
მოლარე - რეგიონის რეზერვი თბილისის რეგიონი (თბილისის რეგიონი: თბილისის, თიანეთისა და დუშეთის სერვისცენტრები) 22 ოქტომბერი, 2018
პრობლემური სესხის ოფიცერი გურჯაანი 21 ოქტომბერი, 2018
პრობლემური სესხის ოფიცერი ყვარელისა და ახმეტის რაიონი 21 ოქტომბერი, 2018
განვადების ოფიცერი ახმეტა 22 ოქტომბერი, 2018
განვადების ოფიცერი გურჯაანი 22 ოქტომბერი, 2018
განვადების ოფიცერი ყვარელი 22 ოქტომბერი, 2018
პრობლემური სესხის ოფიცერი თბილისი 24 ოქტომბერი, 2018
სესხის ოფიცერი მესტია 31 ოქტომბერი, 2018